Title Cohort Category Training language Location
2021-2022 Quality Assurance English The Gambia
2021-2022 Strategic Leadership English Kenya
2021-2022 Internationalization English México